Ι.Μαρκάκη 10, Καλυκάς - Χανιά 73100, Τηλ.2821096638 , e-mail:lykelveniz@sch.gr

Εγγραφές-μετεγγραφές μαθητών ΓΕΛ-ΕΠΑΛ: Οδηγίες προς γονείς ενόψει έναρξης της διαδικασίας

 Υποβολή Υπευθύνων Δηλώσεων από τους γονείς έως τις 22-04-2024


Επιστολή με οδηγίες προς γονείς και κηδεμόνες ενόψει αιτήσεων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής των μαθητών/τριών στην Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη των Δημόσιων Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και Π.ΕΠΑ.Λ. απέστειλε το Υπουργείο Παιδείας. 

Η επιστολή

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές-ανανεώσεις εγγραφών-μετεγγραφές των μαθητών/τριών στα Δημόσια Λύκεια, Α΄, Β΄, Γ΄ τάξη ημερησίου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξη εσπερινού, (ΓΕ.Λ. [1]/ΕΠΑ.Λ./Π.ΕΠΑ.Λ.) για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr ).

Προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

Η είσοδος στην εφαρμογή e-εγγραφές θα πραγματοποιηθεί με κωδικούς ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet). Ο κηδεμόνας που θα υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση με κωδικούς ΓΓΠΣΨΔ (TaxisNet) θα πρέπει να είναι αυτός/ή που έχει δηλωθεί ως «Κηδεμόνας E-eggrafes» στο σχολείο όπου φοιτά τώρα ο/η μαθητής/τρια. Για να γίνει αυτό, και, προκειμένου να επικαιροποιηθούν τα στοιχεία σας, θα πρέπει: α. ο γονέας/κηδεμόνας που θα υποβάλει την ηλεκτρονική αίτηση, δηλαδή ο «Κηδεμόνας E-eggrafes», να συμπληρώσει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση και β. ο έτερος κηδεμόνας να συμπληρώσει την Υπεύθυνη Δήλωση που τον αφορά και να τις αποστείλουν/καταθέσουν στο σχολείο.

Επιστολή προς τους γονείς

20230426 ΥΔ_e-εγγραφές_Α

20230426 ΥΔ_e-εγγραφές_Β

Share:

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη συμμετοχή υποψηφίων στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.


Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στις Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν πλήρως ηλεκτρονικά Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στην προκήρυξη, σε ηλεκτρονική εφαρμογή, από 01/02/2024 ημέρα Πέμπτη, έως και 14/02/2024 ημέρα Τετάρτη.

Προθεσμία

Προκύρυξη

Share:

Προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής Σπουδαστών και Σπουδαστριών Στρατιωτικών Σχολών (ΑΣΕΙ) και (ΑΣΣΥ), Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025, ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΜΕΧΡΙ Παρασκευή 09 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 24:00.


Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ανακοίνωσε σήμερα ότι δημοσιεύθηκε η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής Σπουδαστών και Σπουδαστριών Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) και των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025,

    Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ΓΕΕΘΑ, πρόκειται για την προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής Σπουδαστών/τριών Ακαδημαϊκού Έτους 2024 – 2025:


Αφενός των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ), δηλαδή

  • Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ),
  • Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ), Σχολή Ικάρων (ΣΙ),
  • Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ),
  • Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ),

2. Αφετέρου των Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), δηλαδή:


  • Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ),
  • Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και
  • Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ).
Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών

Προκήρυξη Αναλυτικά


Share:

Ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες μαθητών/τριών λόγω των εποχικών ιογενών αναπνευστικών λοιμώξεων


 Σχετ. : Το με αρ. πρωτ Γ.Π.Δ1α/Γ.Π.οίκ.1515/09-01-2024 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β ́2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που οφείλονται στην έξαρση των εποχικών ιογενών λοιμώξεων του αναπνευστικού, από 1ης Νοεμβρίου 2023 έως και 31 Μαρτίου 2024.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας. Οι απουσίες αυτές είναι πέραν του προβλεπόμενου από τις γενικότερες ή ειδικότερες διατάξεις αριθμού απουσιών.


Share:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ


 Έντυπο οδηγιών του με αρ. πρωτ. Φ.430/89/259498/14-11-2023 (131616/ΓΔ4/15-11/23/ΚΠ/ΥΠΑΙΘ) εγγράφου του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας με θέμα «Προσέλκυση-Επιλογή- Κατανομή Στρατεύσιμου Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2006)»

Οι άρρενες μαθητές γεννηθέντες το 2006 σχετικά με την υποχρέωσή τους για κατάθεση Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες Δελτίου Απογραφής κατά το χρονικό διάστημα από 02 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Μαρτίου 2024.

Η συμπλήρωση και κατάθεση του Δελτίου Απογραφής είναι δυνατόν να πραγματοποιείται με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους: 

α) Ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) με χρήση κωδικών taxisnet, επιλέγοντας από την κατηγορία «Στράτευση», τη διαδρομή «Απογραφή» -> «Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων».

β) Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τους διαμένοντες στην Ελλάδα.

γ) Σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

Οδηγίες Κατάθεσης

Πρόσκληση

Share:
Γενικό Λύκειο Ελ. Βενιζέλου - Τηλ.2821096638, e-mail:lykelveniz@sch.gr. Από το Blogger.

Πρόγραμμα Ενδοσχολικών Εξετάσεων 2023-24

  Πρόγραμμα Εξετάσεων Α Λυκείου 2023-24 Πρόγραμμα Εξετάσεων Β Λυκείου 2023-24 Πρόγραμμα Εξετάσεων Γ Λυκείου 2023-24

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Συνολικές προβολές σελίδας

Αρχειοθήκη ιστολογίου